Welcome to Nerude Laghubitta Bittiya sanstha Ltd.

Board of Directors

संञ्चालक समिति

bhesh sir 

डा. भेष प्रसाद धमला

अध्यक्ष (संस्थापक समुह)

 

mani

श्री मणि कुमार अर्ज्याल

सञ्चालक ( संस्थापक समुह )

surendra

श्री सुरेन्द्रराज भट्टराई

सञ्चालक ( संस्थापक समुह )

 Sanchalak

 प्रा.डा बलराम पौडेल

स्वतनत्र सञ्चालक

 sulax

श्री सुलक्षणा तिमिलसिना

सञ्चालक ( सर्वसाधरण शेयरधनी )

sudhir

श्री सुधिर कुमार श्रेष्ठ

सञ्चालक ( सर्वसाधरण शेयरधनी )

balram 

श्री बलराम बराल

सञ्चालक ( सर्वसाधरण शेयरधनी )

bhojraj

श्री भोजराज बस्याल

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत


 

 

 

Rishi

श्री ॠषि प्रसाद न्यौपाने

कम्पनी सचिव

 

Scroll to top